Velkommen til foresattes barnehagesider!

På disse sidene kan du søke om barnehageplass i kommunale og private barnehager i Narvik.

Dersom du har et barn som går i barnehage i Narvik er det her du skal oppdatere informasjon om adresse og annen kontaktinformasjon. Du kan også søke om overflytting til andre barnehager, søke om permisjon, osv. Ved å logge deg inn vil du få oversikt over den informasjonen vi har om deg og ditt/dine barn.

Fra 20. juni 2014 skjer innlogging via ID-porten. Fra samme dato vil du ikke lenger kunne logge inn med tidligere mottatt brukernavn og passord. Les mer om ID-porten her: Informasjon om ID-porten

Les teksten under før du gjør dine valg.

Informasjon om hovedopptak
Tildeling av barnehageplass for 2015/2016 vil bli sendt ut i løpet av uke 12.

Ny søknad
For å legge inn ny søknad om plass eller overføring til annen barnehage, velger du Barnehage i menyen over. Du trenger ikke logge inn.

Innlogging
Når ny søknad er registrert, vil du kunne logge inn med ID-porten. Når du er pålogget, vil du kunne følge saksgangen til søknaden, og eventuelle endringer på aktuelle plasseringer.

Endre eller fjerne søknad
For å endre eller fjerne en søknad må du være pålogget.

Endre eksisterende plass
For å søke om endring av en eksisterende plass eller si opp plassen, må du være innlogget.