Velkommen til barnehageportalen!

Her kan du søke om barnehageplass i kommunale og private barnehager i Narvik.

Søk barnehageplass
For å søke om ny barnehageplass, trykk på knappen Søk ny barnehageplass øverst på siden. Søknad legges inn uten innlogging.

Det kan søkes når som helst i løpet av året. Se informasjon under om opptaksprosess høsten 2018.

Informasjon om hovedopptak 2018
Søknadsfrist for opptak høsten 2018 er 1. mars. Tildeling av plass vil skje fortløpende fra slutten av mars. Barn som er født før desember 2017 har lovfestet rett på barnehageplass innen november 2018.

Innlogging etter at søknad er registrert
Når ny søknad er registrert av kommunen er det mulig å logge inn med ID-porten.

Når du er logget kan du endre søknad og slette søknad, oppdatere kontaktinformasjon, takke ja/nei til tilbud, søke om permisjon. Du kan også søke om endring av type plass.

Endre eller fjerne søknad
For å endre eller fjerne en søknad må du være pålogget.

Søke permisjon, endre elle si opp plass
For å søke om endring av en eksisterende plass eller si opp plassen, må du være innlogget. Det samme gjelder om du ønsker å søke permisjon.