Velkommen til foresattes barnehagesider!

Her kan du søke om barnehageplass i kommunale og private barnehager i Narvik.

For å legge inn søknad om barnehageplass velger du menyen Barnehage ovenfor.

Dersom du allerede har et barn som går i barnehage velger du Logg inn. Når du er logget inn kan du oppdatere informasjon om adresse og kontaktinformasjon. Når du er logget inn kan du søke om permisjon, overflytting, oppsigelse osv.

Innlogging skjer via ID-porten. Les mer om ID-porten her: Informasjon om ID-porten

Les teksten under før du gjør dine valg.

Informasjon om hovedopptak
Tildeling av barnehageplass for barnehageåret 2016/2017 vil skje fortløpende fra slutten av mars.

Ny søknad
For å legge inn ny søknad om plass eller overføring til annen barnehage, velger du Barnehage i menyen over. Du trenger ikke logge inn.

Innlogging
Når ny søknad er registrert, vil du kunne logge inn med ID-porten. Når du er pålogget, vil du kunne følge saksgangen til søknaden, og eventuelle endringer på aktuelle plasseringer.

Endre eller fjerne søknad
For å endre eller fjerne en søknad må du være pålogget.

Endre eksisterende plass
For å søke om endring av en eksisterende plass eller si opp plassen, må du være innlogget.